1991 1993 2002 2009 2015 2019 Historiek wildemanloop

PIJNDER

Over "De Wildeman".

"Wie zijn de geslecteerden op datum van 00/00/2021?

Bekendmaking op 30 -07 -2021

Eerste lijn vader effectief lid (voorang op alle andere kandidaten)

"Exceptioneel de "Gilde Leden" die niet rechtstreekse afstamming zijn.

Wat wil zeggen leden die reeds geruime tijd lid zijn zonder stemrecht doch aan alle actieviteiten van de gilde deelnemen behalve tijdens de Ros Beiaard ommegang. Deze taak is voorbehouden aan volwaardige pijnders.

De leden zijn afstamming tweede lijn via moeders, nonkel( pijnder), stiefvader(pijnder) of verre afstamming voorvadereren( aantoonbaar via liggere Gilde).

Kandidaten

maximum 6