Augustus 20, 2015

Legende Ros Wildeman Melodie Reuzen Heemskinderen Dendermonde

Dragers voorbije ommegangen

19521958 1975 1990 2000 2010 2022

PIJNDER

pijnderken

 

id="tekst"

Welkom op de site Gilde Der Vrijepijnders

 

 

De pijnders

Het pijndersambacht, ontstaan in de 14e eeuw, vandaag zijn de pijnders de exclusieve dragers van het RosBeiaard in de Ros Bieaard Ommegangen. De leden zijn verenigd in de VZW.Gilde Der Vrije Pijnders met aan het hoofd de Gildedeken Mannaert Gustaaf bijgestaan door de Kraandeken/Secretaris penningmeester De Jonghe Luc .

 

.Pijnder : zakkendrager,lader en losser van schepen

De Pijnders

    

De Pijnders sjouwden in vroegere tijden de lasten van de Dendermondse haven naar hun bestemming in de stad en hadden het monopolie over lossen en laden van schepen en kelderen van wijn en bier.

Enkel wie “Pijndersbloed” heeft door afstamming van vader op zoon, wordt tot deze harde “erekarwei” toegelaten.

De Pijnders worden aangevoerd door hun Deken die de eer geniet het Ros Beiaard te leiden tijdens de Ommegang en tijdens het vuurgevecht op de Grote Markt.

    paard

De taak van de pijnders is niet te onderschatten. Als dragers van het Ros hebben zij een hoofdrol. Zij hebben niet alleen de verantwoordelijkheid over de veiligheid van de Vier Heemskinderen, maar de bewegingen van het Ros Beiaard moeten ook gesynchroniseerd gebeuren met de regie-aanwijzingen. Tempo en aangepaste snelheid zijn van hoofdbelang. Al die belangrijke details worden voor elke ommegang ingestudeerd.

De Pijnders bestaan uit drie groepen van twaalf dragers.
Elke ploeg wordt aangevoerd door een ploegleider die de cadans bepaalt en het bevel geeft om te steigeren, te groeten of te wijken. Naast de eigenlijke dragers worden een aantal reservedragers achter de hand gehouden. Ook enkele andere leden van de Pijnders trekken de aandacht. De vier schragendragers die bij elk oponthoud van het Ros de schragen neerzetten waarop het Ros rust. De twee ladderdragers zorgen dat de ladder wordt meegedragen waarmee de Vier Heemskinderen het Ros op- en afstijgen.

Drie begeleiders die instaan voor de algemene veiligheid rond en onder het Ros

Vier zuipdragers hebben de belangrijke taak om dragers van het Ros Beiaard onderweg te voorzien van drank. Vroeger was het bier, nu is het jenever.Deze eer is telkens voorbehouden aan de oudste gilde leden.

Ommegang 2020: