1991 1993 2002 2009 2015 Historiek wildemanloop

PIJNDER

Over "De Wildeman".

"Wie zijn de geslecteerden op 20/08/2018?

"Exceptioneel de "Gilde Leden" die niet rechtstreekse afstamming zijn.

Wat wil zeggen leden die reeds geruime tijd lid zijn zonder stemrecht doch aan alle actieviteiten van de gilde deelnemen behalve tijdens de Ros Beiaard ommegang. Deze taak is voorbehouden aan volwaardige pijnders.

De leden zijn afstamming via moeders zijde, nonkel, stiefvader of verre afstamming voorvadereren.

Kandidaten

maximum 6